Vakantiehuis Ijsvogel zoekt gasten

Vakantiehuis Ijsvogel zoekt gasten

U bevindt zich hier: Adviezen » 2017

Uitgebrachte adviezen 2017


1. Advies (klankbordgroep Jeugd) inzake de Transformatieagenda Jeugd - 11 januari 2017

Reactie op advies (klankbordgroep Jeugd) inzake de Transformatieagenda Jeugd - 14 maart 2017

2. Advies inzake de Transformatieagenda 3D - 30 januari 2017

3. Advies inzake technische wijzigingen Participatiewet - 31 januari 2017

4. Advies inzake de Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn 2016 - 8 maart 2017

Reactie op advies inzake de Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn 2016 - 17 mei 2017

5. Advies inzake Notitie 'Kansen voor alle kinderen' - 29 maart 2017

6. Advies inzake de concept Transformatieagenda Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd - 6 april 2017

Reactie op advies inzake de concept Transformatieagenda AV Wmo en Jeugd - 12 mei 2017

7. Ongevraagd advies n.a.v. bevindingen dialogen 'Achterstand van groepen op de arbeidsmarkt' - 13 april 2017

Reactie op ongevraagd advies n.a.v. bevindingen dialogen 'Achterstanden van groepen op de arbeidsmarkt' - 16 juni 2017

8. Advies inzake de Recycleservice 2025 - 13 april 2017

Reactie op advies inzake de Recycleservice 2025 - 1 juni 2017

9. Ongevraagd advies aangaande individuele mantelzorgwaardering - 1 mei 2017

10. Advies inzake vernieuwing regelgeving sociaal domein - 14 juli 2017

Reactie op advies inzake vernieuwing regelgeving sociaal domein - 14 september 2017

11. Advies inzake Organisatierapport Activering & Inkomen + Implementatieplan Werkbedrijf Lucrato - 8 augustus 2017

Reactie op advies inzake Organisatierapport Activering & Inkomen + Implementatieplan Werkbedrijf Lucrato, 29 augustus 2017

12. Advies inzake verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ, gemeente Epe - 24 oktober 2017

Reactie op advies inzake verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ, gemeente Epe - 8 november 2017

13. Advies inzake voorstel Kansen voor alle kinderen, tweede tranche - 9 november 2017

14. Advies inzake rapport 'Analyse bestandsontwikkeling BUIG' - 9 november 2017

Reactie op advies inzake rapport 'Analyse bestandsontwikkeling BUIG' - 15 januari 2018

15. Advies inzake verzamelbeleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBz, gemeente Epe - 21 november 2017

Reactie op advies inzake verzamelbeleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz, gemeente Epe - 20 december 2017

16. Ongevraagd advies inzake vervoersproblematiek PlusOV - 7 december 2017

Reactie op ongevraagd advies inzake vervoersproblematiek PlusOV, 19 december 2017

17. Advies inzake Koersdocument Doorontwikkeling CMO - 18 december 2018

Reactie op advies inzake Koersdocument Doorontwikkeling CMO - 8 februari 2018Eerstvolgende openbare vergaderingToon alle vergaderingen