Vakantiehuis Ijsvogel zoekt gasten

Vakantiehuis Ijsvogel zoekt gasten

U bevindt zich hier: Adviezen » 2016

Uitgebrachte adviezen 2016


1. Advies n.a.v. inning gemeentelijke belastingen Tribuut (gemeente Apeldoorn) - 26 januari 2016

Reactie gemeente Apeldoorn op advies n.a.v. inning gemeentelijke belastingen Tribuut - 14 juni 2016

2. Advies n.a.v. inning gemeentelijke belastingen Tribuut (gemeente Epe) - 26 januari 2016

Reactie gemeente Epe op advies n.a.v. inning gemeentelijke belastingen Tribuut - 29 maart 2016

3. Advies m.b.t. concept adviesrapport 'DOOR Naar Werk' - 22 maart 2016 

Reactie op advies m.b.t. concept adviesrapport 'DOOR Naar Werk' - 16 juni 2016

4. Advies inzake de beleidsregels Zelfstandigen op een bescheiden schaal - 4 april 2016

5. Advies m.b.t. de Jaarmonitor Sociaal Domein 2015 - 24 mei 2016

Reactie op advies m.b.t. de Jaarmonitor Sociaal Domein 2015 - 29 juni 2016

6. Advies m.b.t. de concept Verordening Cliëntparticipatie gemeente Epe - 5 juli 2016

Reactie op advies m.b.t. de concept Verordening Cliëntparticipatie gemeente Epe - 21 september 2016

7. Advies klankbordgroep Integratie (VWI-raad en Wmo-raad) inzake beleidskader en uitvoeringsprogramma 'Statushouders opnieuw thuis' - 11 juli 2016

Reactie op advies inzake beleidskader en uitvoeringsprogramma 'Statushouders opnieuw thuis' - 27 september 2016

8. Advies m.b.t. concept Verordening Meedoenregeling en Schoolfonds gemeente Epe - 3 oktober 2016

Reactie op advies m.b.t. concept Verordening Meedoenregeling en Schoolfonds gemeente Epe - 9 november 2016

9. Advies inzake bedrijfsplan 'DOOR Naar Werk' - 14 november 2016

10. Advies m.b.t. de concept nota 'Minimaal rondkomen; armoede en schulden in Epe 2017 - 2020' - 28 november 2016

Reactie op advies m.b.t. de concept nota 'Minimaal rondkomen; armoede en schulden in Epe 2017 - 2020 - 22 december 2016

11. Advies op de Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2016 - 2020 - 19 december 2016

Reactie op advies op de Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2016 - 2020 - 23 mei 2017Eerstvolgende openbare vergaderingToon alle vergaderingen